Obsługa Public Relations

Kompleksowa obsługa Public Relations 

Czym jest Public Relations? Dla nas to umiejętne zbudowanie trwałych relacji z otoczeniem, które przekładają się na to, jak nasz Klient jest postrzegany np. poprzez głoszone wartości. Żeby jednak to osiągnąć, konieczne jest myślenie strategiczne i dobry plan. W Guarana PR znajdziesz doradców, którzy pomogą w jego stworzeniu, którzy rozpoznają Twoje szanse i wskażą kierunek rozwoju komunikacji.

Oferujemy:

Audyt Komunikacyjny GPR Program - to autorski program doradczy, w ramach, którego nasz Klient poznaje swoje otoczenie, jego potencjał i zagrożenie. Audyt umożliwia rozpoznanie grup docelowych, najlepszych kanałów komunikacji oraz narzędzi, po które należy sięgnąć, ay osiągnąć założony cel.

Przygotowanie i wdrożenie strategii PR - to konkretny plan, mapa, dzięki której Klient może zrealizować postawione przed agencją cele i zadania. Dzięki strategii jesteśmy w stanie zidentyfikować naszych odbiorców, dobrać narzędzia komunikacji, wskazać potencjalne efekty.

Przygotowanie i wdrożenie strategii media relations (MR) - to plan, który pozwala Klientowi zbudować, rozwinąć i utrzymać pozytywne relacje z mediami, w oparciu o wartości i doskonałą jakość dostarczanego materiału. Strategia MR wskazuje tematy - hot topics, dzięki którym Klient może zaistnieć w mediach, wskazuje także media, z którymi relacje są budowane.

Własne Biuro Prasowe GPR - jeśli firma nie ma rzecznika, my się nim stajemy. W imieniu firmy komunikujemy się z mediami . Tworzymy wątki, narracje, tematy, mające szanse zaistnieć w szybkim, 24 godzinnym cyklu.

Crisis Management (Zarządzanie Sytuacją Kryzysową) - to plan i działanie. Przygotowujemy Klientów do kryzysu wizerunkowego i tworzymy rozwiązania, pozwalające wyjść z niego obronną ręką. Działania obejmują m.in. rzecznictwo prasowe, wsparcie prawne i z obszaru digital crisis management, a także działania „post-crisis”, pozwalające na odbudowę reputacji.

Event PR - planujemy i przygotowujemy wydarzenia specjalne, w tym briefingi, konferencje prasowe, press days, press hours, press tours i inne, które angażują dziennikarzy oraz influencerów.

Stworzenie i wdrożenie strategii CSR - wspieramy Klientów w rozwoju relacji opartych na wartościach. Wskazujemy kierunki społecznego zaangażowania, zgodne z profilem Klienta i jego celami. Pomagamy poruszać się wśród takich pojęć jak „zrównoważony rozwój” i „społeczna odpowiedzialność biznesu”, „community relations”. Organizujemy akcje społeczne, kampania proekologiczne, projekty prozdrowotne i in.

Agencja PR Guarana jest tworzona przez doświadczonych specjalistów. Jesteśmy ekspertami w relacjach z mediami. Tworzymy unikalne materiały prasowe, które dotykają tematów ważnych i ciekawych, a przy tym interesują redakcje. Mamy 100% skuteczność - każdy wysłany materiał prasowy ma swój efekt w postaci nieodpłatnych publikacji w mediach.

O naszych Klientach pisały media w kraju i za granicą. Największe stacje telewizyjne prowadziły relacje na żywo z naszych konferencji, a przedstawiciele klientów są ekspertami w wielu prestiżowych mediach. Współpracujemy z największymi wydawnictwami w kraju, ale również docieramy do mediów lokalnych i regionalnych. Jako agencja PR stawiamy na działania skuteczne, które przynoszą korzyść i mają najlepsze efekty. Nie mamy dylematu: czy przedstawić ofertę, która spodoba się klientowi, czy taką, która zaprezentuje w pełni skuteczne  i wykonalne działania? Dla nas najważniejsza jest skuteczność działań poprzedzonych gruntowną analizą. 

Zapytaj o ofertę biuro [at] guaranapr.pl